Test IBAN nummer

følgende IBAN nummer kan bli brukt for testing i IBAN utviklingen. listen indikerer hva forventet resultat er hver test IBAN, sånn som en suksessfull validering eller spesifik feil.

IBAN gyldig årsak
GB33BUKB20201555555555gyldig IBAN, lengde, checksum, bank kode, konto og struktur
GB94BARC10201530093459gyldig IBAN, bank kode ikke funnet (bank kan ikke bli identifisert): gyldig lengde, checksum, bank kode, konto og struktur
GB94BARC20201530093459 gyldig IBAN check nummer MOD-97-10 per ISO/IEC 7064:2003
GB96BARC202015300934591ugyldig IBAN lengde må være "X" tegn langt!
GB02BARC20201530093451ugyldig konto nummer
GB68CITI18500483515538ugyldig konto nummer
GB24BARC20201630093459Bank kode ikke funnet og ugyldig konto
GB12BARC20201530093A59ugyldig konto struktur
GB78BARCO0201530093459Bank kode ikke funnet og ugyldig bank kode struktur
GB2LABBY09012857201707ugyldig IBAN checksum struktur
GB01BARC20714583608387ugyldig IBAN checksum
GB00HLFX11016111455365ugyldig IBAN checksum
US64SVBKUS6S3300958879landet støtter ikke IBAN!