IBAN kalkulering API dokumentering

denne API er del av vår IBAN Suite tjeneste

API integrerings guide

1. hva er IBAN kalkulerings API?

IBAN kalkulerings ( AKA IBAN konversjon ) motor er et programvare system som lar våre klienter konvertere domestiske bank koder og konto nummer kombinasjoner til validerte internasjonale bank konto nummer ( IBAN ).

systemet tillater våre klienter manuell interface i tilleg til en API for å tillate integrering i deres bedrifts interne systemer.

systemet identifiserer også banker og finnansielle institusjoner og tilbyr detaljer til våre kunder.

2. funksjoner

under er noen av hoved funksjonene av vår IBAN kalkulerings motor:

  • Valider lokal bank kode / konto nummer sjekk summer ( * sjekk støttede land )
  • få tilbake informasjon om banken basert på den lokale bank/gren koden.
  • genererer automatisk et valid IBAN format for den utleverte bank/gren koden og konto nummer
  • Systemet støtter fler svar format ( JSON / XML )


3. støttede land

IBAN kalkulerings API støtter de følgende landene og skjemaene krevd av vår API for å kalkulere en IBAN.

land kode land navn bank kode gren konto sjekk nummer **
AT Austria YES   YES  
BE Belgium YES   YES YES
CH Switzerland YES   YES  
DE Deutschland YES   YES  
EE Estonia     YES  
ES Spain YES YES YES YES
FI Finland     YES YES
FR France YES YES YES YES
GB Great Britain YES   YES YES
HU Hungary     YES YES
IE Ireland YES   YES YES
IT Italy YES YES YES YES
MC Monaco YES YES YES YES
MR Mauritania YES YES YES  
MT Malta YES   YES  
NO Norway     YES YES
PT Portugal YES YES YES YES
SM San  Marino YES YES YES  
CZ Czech Republic YES   YES YES
AL Albania YES   YES  
SK Slovak Republic YES   YES YES
SI Slovenia YES   YES YES
PL Poland YES   YES YES
PK Pakistan YES   YES  
SE Sweden YES   YES YES
NL Netherlandds YES YES
sjekk nummer kolonnen spessifiserer om landet støtter konto nummer og/eller bank kode sjekk nummer validering.

sjekk nummer valideringen er et ekstra lag med data integretets beskyttelse mot skrive feil.

4. API Input

API aksepterer både HTTP GET og POST forespørsel for input data.
de aksepterte måtene er oppgitt i listen under:

felt navn Type beskrivelse
api_key String din personlige API nøkkel. finnes i klient området.
format String API respons format ( xml eller json )
land String 2 bokstavs land kode ( UK/US/DE/FR )
bank kode String en unik bank identifiserer. forskjellig for hvert land. ( valgfri ). noen land trenger bare konto nummer.
gren String en unik lokal gren identifiserer ( valgfri )
konto String personlig konto nummer
cd integer sjekk nummer brukt i noen land.
prefix Integer bare nødvendig for tsjekkia ( valgfri )
første argument er api koden, denne unike stringen som hjelper vårt system med å identifisere deg som bruker og gir deg tilgang til API.

API støtter flersvar format for å tilby lettere integrering. for øyeblikket, er XML og JSON støttet.

land argumenter må inneholde en 2 bokstavs ISO lands kode sånn som UK for United Kingdom, DE for gremany, FR for France …
bank koden har forskjellig lengde og struktur for hvert land.

gren kode er et valgfritt argument som bare kreves for noen land ( referer til eksempler )
konto nummer er nødvendig for alle land og i noen tilfeller er det det eneste parameteret brukt for å kalkulere en IBAN.

sjekk nummer er kun nødvendig for noen land som har fått slik validerings algorytme i deres bank konto nummer struktur. ( referer til eksempler )

Prefix er et valgfritt skjema for tjekkisk IBAN kalkulering.

5. API Eksempler

i listen under finner du eksempelet på GET kø på vår API for hvert land.

land Eksempel kø (få forespørsel)
AT ?country=AT&format=json&bankcode=12000&account=52700357958
BE ?country=BE&format=json&bankcode=250&account=0135106&cd=70
CH ?country=CH&format=json&bankcode=0240&account=240C08011570
DE ?country=DE&format=json&bankcode=BLZ37010050&account=399509
EE ?country=EE&format=json&account=55000005511439
ES ?country=ES&format=json&bankcode=0081&branch=1731&cd=91&account=0006040912
FI ?country=FI&format=json&account=52900261901092
FR ?country=FR&format=json&bankcode=30056&branch=00264&account=02640016443
GB ?country=GB&format=json&bankcode=090127&account=93496333
HU ?country=HU&format=json&account=107000240416330551100005
IE ?country=IE&format=json&bankcode=905838&account=71924374
IT ?country=IT&format=json&country=IT&bankcode=02008&branch=30545&account=000103685854
MC ?country=MC&format=json&country=MC&bankcode=30002&branch=03260&account=0000079112A
MR ?country=MR&format=json&bankcode=00012&branch=00001&account=00000078326
MT ?country=MT&format=json&bankcode=07113&account=199008240010
NO ?country=NO&format=json&account=96803502045
PT ?country=PT&format=json&bankcode=0038&branch=0000&cd=81&account=39551148771
PK ?country=PK&format=json&bankcode=HABBPKKA&account=39551148771
SE ?country=SE&format=json&bankcode=9150&account=0092395696
SM ?country=SM&format=json&country=SM&bankcode=03034&branch=09800&account=000060164676
CZ ?country=CZ&format=json&prefix=51&account=1707230277&bankcode=0100
AL ?country=AL&format=json&bankcode=20511117&account=374362CLPRCFEURC
SK ?country=SK&format=json&prefix=&account=4110053902&bankcode=3100
SI ?country=SI&format=json&bankcode=33000&account=0000102423
PL ?country=PL&format=xml&bankcode=11402004&account=0000360275244226
SE ?country=SE&format=json&bankcode=9300&account=5913222524
NL ?country=NL&format=json&account=0006642318

6. API XML Respons Struktur

en detaljert beskrivelse av mulige skjemaer retunert kan bli sett under:

skjema navn Type beskrivelse
addresse String Addresse til bank grenen eller hovedkvarteret
bank String Navnet til banken eller finansiell institusjon
bic String BIC ( Bank Identifier Code ) til banken
gren String gren navnet identifisert av bank koden
by String navnet på byen hvor grenen er lokalisert.
land String to bokstavs forkortelse til landets kode e.g. US, UK, AU, FR … etc.
email String tilordnet kontakt email addresse for banken eller grenen
fax String Fax nummer av banken/grenen
telefon String kontakt telfon nummer til banken / grenen
stat String Staten til bank/gren addressen
nettside String nettsiden til banken / grenen
zip String ZIP eller post koden til bank/gren addressen
API systemet returnerer resultater i XML eller JSON format,som er lett å bruke i en variasjon av programerings språk og platformer.

et eksempel XML svar fra API for United Kingdom SORT kode og konto nummer søk ville være:

kø URL:

?api_key=9834hAHx78ba4g8habsdk&country=GB&format=json&bankcode=110377&account=10218962

<result>
<iban>GB20ULSB98006054100029</iban>
<account>54100029</account>
<sort_code>980060</sort_code>
<bank>ULSTER BANK LTD</bank>
<branch>BELFAST CITY OFFICE 1</branch>
<bic>ULSBGB2BXXX</bic>
<address>PO BOX 232 11-16 DONEGALL SQUARE EAST </address>
<city>BT1 5UB</city>
<country>GB<country/>
<phone>028 90244112</phone>
</result>

svaret for den samme køen om brukeren spesifiserer en JSON formatering vil være:

"iban":"GB20ULSB98006054100029","account":"54100029","sort_code":"980060","bank":"ULSTER BANK LTD","branch":"BELFAST CITY OFFICE 1","bic":"ULSBGB2BXXX","address":"PO BOX 232 11-16 DONEGALL SQUARE EAST ","city":"BT1 5UB","country":"GB","phone":"028 90244112"

7. API feil

om det skulle skje en feil vil IBAN kalkuleringen API retunere en XML eller JSON respons som inneholder feil meldingen.
<error></error> XML tagsene blir returnert uten noen andre skjemaer i XML svaret.
under kan du finne en beskrivelse over alee mulige feil meldinger som kan bli retunert:

<error>konto nummer checksum er ugyldig.</error>
<error>konto nummer (checksum) er ikke riktig.</error>
<error>konto nummer må være 11 tegn langt</error>
<error>konto nummer må være 14 tegn langt</error>
<error>konto nummer må være 24 tegn langt</error>
<error>konto nummer er ikke gyldig</error>
<error>konto nummer til sorterings koden er ikke gyldig</error>
<error>konto nummer prefix for langt.</error>
<error>konto nummer for langt.</error>
<error>Bank/gren kode / KIB (checksum) er ikke riktig.</error>
<error>Bank kode/ gren kode/ konto nummer for langt.</error>
<error>Bank kode/ gren kode (checksum) er ikke riktig.</error>
<error>Bank kode ikke gyldig</error>
<error>Bank kode for lang.</error>
<error>Bank ikke funnet</error>
<error>Bank ikke gjennskjent</error>
<error>BBAN / NIB (checksum) er ikke riktig.</error>
<error>BLZ/Bank kode ikke gyldig</error>
<error>gren/byrå ikke funnet</error>
<error>gren kode for lang.</error>
<error>gren ikke funnet</error>
<error>Check nummer for langt.</error>
<error>klarings nummer/konto nummer er ikke gyldig. Check nummer ugyldig.</error>
<error>klarings nummer / bank kode kan ikke identifiseres. IBAN kan ikek bli kalkulert.</error>
<error>klarings nummer eller konto nummer for langt.</error>
<error>Codice ABI della Banca/Bank kode ikke gyldig</error>
<error>Codice CAB della Filiale/gren kode ikke gyldig</error>
<error>land kode er ikke gyldig</error>
<error>land eller banker ikke støttet</error>
<error>IBAN er ikke gyldig</error>
<error>Kontonummer/konto nummer er ikek gyldig</error>
<error>manglende skjema</error>
<error>ikke FR IBAN</error>
<error>ikke FR IBAN land</error>
<error>nødvendige skjemaer mangler. vennligst skriv inn bank kode og konto nummer</error>
<error>nødvendige skjemaer ikke levert.</error>
<error>RIB er ikke gyldig</error>
<error>Sort kode / Bank kode kan ikke bli identifisert. IBAN kan ikke bli kalkulert.</error>
<error>Sort kode kan ikke bli funnet</error>